מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
חבילת הכול כלול שנתית ₪4,800 12 חודשים
כרטיסייה 10 שיעורים ₪650 10 כניסות
כרטיסייה 20 שיעורים ₪1,000 5 חודשים
מנוי היכרות בלתי מוגבל לשבועיים ₪100 שבועיים
מנוי הכול כלול חצי שנה ₪2,580 6 חודשים
מנוי הכול כלול שלושה חודשים ₪1,350 3 חודשים
מנוי חודשי פעם בשבוע שנתי ₪2,400 12 חודשים
מנוי חצי שנה פעם בשבוע ₪1,320 6 חודשים
מנוי פעם בשבוע שלושה חודשים ₪720 3 חודשים
מנוי פעמיים בשבוע חודשי שנתי ₪3,600 12 חודשים
מנוי שלושה חודשים פעמיים בשבוע ₪1,020 3 חודשים
פעמיים בשבוע חצי שנה ₪1,920 6 חודשים
שיעור בודד ₪70 שבוע