הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 26.05

יום ו 25.05

יום ה 24.05

יום ד 23.05

יום ג 22.05

יום ב 21.05

יום א 20.05

 
 
6:00
 
7:00
 
8:00

9:00
שיעור ניה

 

9:00
שיעור ניה

 
 
9:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00

19:00
יוגה ג'וי

 

19:00
יוגה ג'וי

 
 
19:00

20:30
שיעור ניה

 

20:30
שיעור ניה

 

20:30
שיעור ניה

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00